News

Windykacja międzynarodowa z pomocą dla eksporterów

Skierowanie się na rynki cudzoziemskie to wielka sposobność dla każdego przedsiębiorcy. Innymi słowy albowiem dostęp do większej liczby kontrahentów czy też możliwości generowania zwiększonych przychodów na skutek różnic cenowych w określonych krajach. Wespół z bezsprzecznymi profitami idą jednak pewne niebezpieczeństwa, z jakimi skorelowane jest prowadzenie zagranicznej firmy. Dziś przedstawimy, w jaki sposób się przed nimi ustrzec.

Bardzo dobre możliwości eksportu

W obecnych realiach warunki do postępu eksportu są bardzo dobre, a będą nawiasem mówiąc lepsze. Niezwykle doniosłe jest wytrawne postępowanie do działalności eksportowej. Transakcja eksportowa na nowy rynek, zważywszy chociażby ilość dokumentów, jest pogmatwana. Pożądane byłoby, chociażby pospiesznie, zidentyfikować zwyczaje handlowe kraju eksportu. Ogarnięcie subtelności kulturowych kraju eksportu, jak i podejście polityczne do dostarczyciela, ma znaczenie newralgiczne, w celu zastrzeżenia sobie wpłaty.

Ambaras, z jakim zmaga się duża liczba firm wchodzących na międzynarodowe rynki, to brak przyszykowania na problemy z zapłatami. W razie, gdy cudzoziemski interesant ociąga się z wykonaniem opłaty, przedsiębiorca jest bezradny. Nie dysponuje jakimkolwiek sposobem, które umożliwiłby mu odebrać pieniądze. Jedynym wyjściem jest windykacja międzynarodowa, aczkolwiek w globalnym rozrachunku staje się ona kosztownym wydatkiem i cyklicznie staje się oczywistym normalnie nierentowna.

Przeszkody w eksporcie

Polscy biznesmeni dość często nawiązują współpracę z obcymi klientami. Niestety i tam nie brakuje nierzetelnych firm, które unikają spłaty własnych zobowiązań. Kiedy płatnik nie reaguje na wezwania do wpłaty musimy rozważyć skorzystanie z windykacji międzynarodowej. Niezależne próby działania na odległość nie mają sensu, skoro ograniczają się do konwersacji telefonicznych albo e-mailowych wiadomości. Odzyskiwanie należności od kontrahentów zagranicznych jest czynnością skomplikowaną i wielomiesięczną a nawet wieloletnią. Można wynająć korporację windykacyjną ewentualnie kancelarię prawniczą w danym kraju, lecz to niestety łączy się z znacznymi kosztami i nie zawsze może opłacać się.

Samoistna próba odzyskania należności od cudzoziemskiego odbiorcy praktycznie może tworzyć dylemat, i w rezultacie okazać się słabo efektywna. Do głównych przeciwności możemy zakwalifikować barierę językową i ograniczone możliwości kontaktu – na ogół są to tylko i wyłącznie pogawędki telefoniczne a także e-maile. Spora jest też dopowiedziana wcześniej nieświadomość uwarunkowań formalnych. O ile zajdzie do tego brak kooperacji ze strony klienta, który stroni od kontaktu i z premedytacją wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję, wierzyciel ma małe możności na odzyskanie swoich pieniędzy.

Łatwiej o odzyskanie należności

Windykacja międzynarodowa może być skuteczna i lukratywna dla wierzyciela. Kiedy nie podejmiemy żadnych kroków utracimy należne nam środki walutowe. Nawiązując współpracę ze sprawdzoną kancelarią egzekucyjną możemy błyskawicznie i z nieznacznymi wydatkami odzyskać pieniądze. Spora część nieprzychylnych ocen o windykacji zagranicznej jest podyktowana niewiedzą biznesmenów lub nieprawidłowym wyborem windykatora do egzekwowania należności. Nie wskazane jest się zrażać, stosując się do wymienionych w tekście podpowiedzi niewątpliwie wyłowimy fachową firmę windykacyjną.