PROKURATOR - Nr 3-4 z 2011 roku

Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

Szukaj w kwartalniku:

w

ISSN 1509-149X

Wydawca kwartalnika "Prokurator":
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

Redaktor naczelny:
prokurator Gerard Konopka

Zastępcy redaktora naczelnego:
prokurator Bolesław KURZĘPA
prokurator Zbigniew RZEPA

Sekretarz Redakcji Kwartalnika "Prokurator":
prokurator Gerard KONOPKA

Biuro redakcji
60-967 Poznań, ul. Solna 21
tel.: 618572393, fax: 618572009
e-mail: krzysztof_parulski@poczta.onet.pl
e-mail: zbyszek_rzepa@poczta.onet.pl
e-mail: gerard_konopka@poczta.onet.pl

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzagamy sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz dokonywania skrótów w artykułach. Rekakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
Artykuły publikowane w kwartalniku "Prokurator" nie mają charakteru urzędowego, lecz pozostają wyrazem poglądów ich autorów.


Każdego zainteresowanego zaprenumerowaniem "Prokuratora" proszę o kliknięcie na link: prenumerata


(Większość zamieszczonych tu linków przy artykułach obublikowanych przed drugą połową rok 2003 prowadzi do strony http://www.prawo.lex.pl, na której zostały zamieszczone tresci tych artykułów.)
Artukuły publikowane od drugiej połowy roku 2003 dostępne są na stronie w formacie *.pdf. W celu bezproblemowego odczytania treści, zaleca się zainsalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader®

 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości