BIULETYN - 2008 rok

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pliki zapiasne w formacie *.pdf)

Biuletyny wydane przed rokiem 2005 znajdują się na stronach serwisu Lexis Nexis

 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości